Facultativo Especialista de área en Radiodiagnóstico na Unidade de Radioloxía Vascular Intervencionista

Facultativo Especialista de área en Radiodiagnóstico na Unidade de Radioloxía Vascular Intervencionista

Resolución 1 de xuño de 2012, do xerente de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca para vinculación temporal por concurso de méritos, unha praza de facultativo especialista de área en Radiodiagnóstico
 
Publicación: 06/07/2012
Prazas: 1