Facultativo Especialista de área en Pediatría e as súas áreas específicas na Unidade de Cardioloxía Infantil

Facultativo Especialista de área en Pediatría e as súas áreas específicas na Unidade de Cardioloxía Infantil

Resolución 1 de xuño de 2012, do xerente de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca para vinculación temporal por concurso de méritos, unha praza de Facultativo Especialista de Área en Pediatría e as súas áreas específicas
 
Publicación: 06/07/2012
Prazas: 1