Facultativo Especialista de área en Análises Clínicas na Unidade de Xenética

Facultativo Especialista de área en Análises Clínicas na Unidade de Xenética

Resolución de 1 de xuño de 2012, do Xerente de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca, para vinculación temporal por concurso de méritos, unha praza de Facultativo Especialista de Área en Análises Clínicas
 
Publicación: 25/09/2012
Prazas: 1