Facultativo Especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía

Facultativo Especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía

Resolución do 19 de xullo de 2012, da Xerencia do Hospital Comarcal de Monforte pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de interinidade, a cobertura dunha praza da categoría de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia e Xinecoloxía
 
Publicación: 09/08/2012
Prazas: 1