Facultativo Especialista de área de Neurofisioloxía

Facultativo Especialista de área de Neurofisioloxía

Resolución do 24 de setembro de 2012 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura dunha praza da categoría de Facultativo Especialista de Área de Neurofisioloxía
 
Publicación: 25/10/2012
Prazas: 1