Facultativo Especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía

Facultativo Especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía

Resolución do 24 de setembro de 2012 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura de 1 praza da categoría de Facultativo Especialista de Área de Microbioloxía e Parasitoloxía
 
Publicación: 22/10/2012
Prazas: 1