Facultativo Especialista de área de Medicina Preventiva

Facultativo Especialista de área de Medicina Preventiva

Resolución do 12 de xuño de 2012 da xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura dunha praza de Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario de Pontevedra
 
Publicación: 10/07/2012
Prazas: 1