Facultativo Especialista de área de Medicina Intensiva

Facultativo Especialista de área de Medicina Intensiva

Resolución do 24 de setembro de 2012 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura de dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva
 
Publicación: 22/10/2012
Prazas: 2