Facultativo Especialista de Área de Radioloxía

Facultativo Especialista de Área de Radioloxía

Resolución do 25 de xuño de 2012, da xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura de dúas prazas interinas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Radioloxía
 
Publicación: 26/07/2012
Prazas: 2