Facultativo Especialista de Área de Pediatría

Facultativo Especialista de Área de Pediatría

Resolución do 25 de xuño de 2012, da xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura dunha praza, interina da categoría de Facultativo Especialista de Área de Pediatría
 
Publicación: 26/07/2012
Prazas: 1