Facultativo Especialista de Área de Pediatría

Facultativo Especialista de Área de Pediatría

Resolución 2/2012 de 15 de febrero de 2012 do Xerente Executivo do Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento eventual de substitución, a cobertura dunha praza reservada na categoría de Facultativo Especialista de Área de Pediatría
 
Publicación: 04/06/2012
Prazas: 1