Facultativo Especialista de Área de Obstetricia e Xinecoloxía

Facultativo Especialista de Área de Obstetricia e Xinecoloxía

Resolución 1/2012 de 15 de febrero de 2012 do xerente executivo do Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento eventual de substitución, a cobertura dunha praza reservada da categoría de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia e Xinecoloxía
 
Publicación: 05/06/2012
Prazas: 1