Facultativo Especialista de Área de Nefroloxía

Facultativo Especialista de Área de Nefroloxía

Resolución do 26 de xaneiro de 2012 da xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura dunha praza da categoría de Facultativo Especialista de Área de Nefroloxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra
 
Publicación: 12/06/2012
Prazas: 1