Facultativo Especialista de Área de Microbioloxía e Parasitoloxía

Facultativo Especialista de Área de Microbioloxía e Parasitoloxía

Resolución do 25 de xuño de 2012, da xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura dunha praza interina da categoría de Facultativo Especialista de Área de Microbioloxía e Parasitoloxía
 
Publicación: 26/07/2012
Prazas: 1