Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna

Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna

Resolución do 1 de decembro de 2011, da Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, mediante nomeamento eventual de substitución, a cobertura dunha praza reservada da categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna
 
Publicación: 09/01/2012
Prazas: 1