Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva

Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva

Resolución do 16 de maio de 2012, da xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento eventual de substitución, a cobertura dunha praza reservada da categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva
 
Publicación: 20/06/2012
Prazas: 1