Facultativo Especialista de Área de Medicina Física e Rehabilitación

Facultativo Especialista de Área de Medicina Física e Rehabilitación

Resolución do 24 de abril de 2012 da xerencia executiva do Hospital da Barbanza pola que se convoca, para vinculación temporal, por concurso de méritos, unha praza de Facultativo Especialista da Área de Medicina Física e Rehabilitación
 
Publicación: 28/06/2012
Prazas: 1