Facultativo Especialista de Área de Hematoloxía e Hemoterapia

Facultativo Especialista de Área de Hematoloxía e Hemoterapia

Resolución do 25 de xuño de 2012, da xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura de tres prazas interinas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Hematoloxía e Hemoterapia
 
Publicación: 26/07/2012
Prazas: 3