Facultativo Especialista de Área de Ciruxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Facultativo Especialista de Área de Ciruxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Resolución ST 1/2014 do 16 de maio de 2014, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de interinidade, unha praza da categoría de Facultativo Especialista de área de Ciruxía Xeral e do Aparello Dixestivo
 
Publicación: 12/06/2014
Prazas: 1