Facultativo Especialista de Área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Facultativo Especialista de Área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Resolución ST 1/2013 do 27 de setembro de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, mediante nomeamento de interinidade, tres prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía
 
Publicación: 25/10/2013
Prazas: 3