Facultativo Especialista de Área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Facultativo Especialista de Área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

Resolución do 24 de abril de 2012, da Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura dunha praza interina da categoría de Facultativo Especialista de Área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular
 
Publicación: 04/06/2012
Prazas: 1