Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Resolución do 23 de marzo de 2012 da xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación do Complexo Hospitalario de Pontevedra
 
Publicación: 12/06/2012
Prazas: 1