Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Resolución do 24 de abril de 2012, da xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura dunha praza interina da categoría de Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación
 
Publicación: 06/06/2012
Prazas: 1