Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Resolución ST 2/2013 do 27 de setembro de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de interinidade, dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación
 
Publicación: 25/10/2013
Prazas: 2