Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación

Resolución ST 3/2013 do 27 de setembro de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento eventual de substitución, a cobertura dunha praza reservada da categoría de Facultativo Especialista de Área de Anestesioloxía e Reanimación
 
Publicación: 25/10/2013
Prazas: 1