Facultativo Especialista de Área de Alergoloxía

Facultativo Especialista de Área de Alergoloxía

Resolución do 18 de xullo de 2012, da Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura dunha praza interina da categoría de Facultativo Especialista de Área de Alergoloxía
 
Publicación: 09/08/2012
Prazas: 1