Facultativo Especialista da Área de Cardioloxía

Facultativo Especialista da Área de Cardioloxía

Resolución ST 15/2013 do 3 de decembro de 2013, do xerente da estrutura organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de substitución, a cobertura dunha praza reservada da categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardioloxía
 
Publicación: 31/01/2014
Prazas: 1