Facultativo Especialista Medicina Nuclear

Facultativo Especialista Medicina Nuclear

Resolución ST 10/2013, de 3 de decembro de 2013, o Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante o nomeamento de interinidade, unha praza de Facultativo Especialista de Área de Medicina Nuclear
 
Publicación: 03/02/2014
Prazas: 1