Facultativo Especialista de área en Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía na Unidade de Traumatoloxía e Ortopedia Infantil

Facultativo Especialista de área en Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía na Unidade de Traumatoloxía e Ortopedia Infantil

Resolución de 1 de xuño de 2012, do xerente de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca para vinculación temporal por concurso de méritos, unha praza de Facultativo Especialista de Área en Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía
 
Publicación: 06/07/2012
Prazas: 1