Facultativo Especialista de Área de Uroloxía

Facultativo Especialista de Área de Uroloxía

Resolución do 2 de abril da xerencia do Hospital da Costa de Burela pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de substitución en praza reservada, a cobertura dunha praza da categoría de Facultativo Especialista de Área de Uroloxía
 
Publicación: 04/06/2012
Prazas: 1