FEA Cardioloxía

FEA Cardioloxía

Resolución do 8 de setembro de 2014, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se convoca, para vinculación temporal, por concurso de méritos, una praza de facultativo especialista de área de Especialidade de Cardioloxía
 
Publicación: 17/10/2014
Prazas: 1