Diversas prazas de licenciado sanitario

Diversas prazas de licenciado sanitario

Resolución do 12 de decembro de 2014 da Xerencia da Estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se da publicidade aos acordos da comisión de avaliación para selección temporal das prazas vacantes de persoal facultativo especialista de área de Anestesioloxía e Reanimación no Complexo Hospitalario de Pontevedra e no Hospital do Salnés
 
Publicación: 17/12/2014
Prazas: 1