Diversas prazas de licenciado sanitario

Diversas prazas de licenciado sanitario

Resolución do 12 de decembro de 2014 da Xerencia da Estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e o Salnés pola que se da publicidade aos acordos da comisión de avaliación para selección temporal das prazas vacantes de persoal facultativo especialista de área de Medicina Interna no Complexo Hospitalario de Pontevedra e no Hospital do Salnés
 
Publicación: 17/12/2014
Prazas: 1