Diversas prazas de Facultativo Especialista de Area

Diversas prazas de Facultativo Especialista de Area

Resolución de 27 de xullo de 2015 da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Area para os servizos Sanitarios de Atención Especializada da dita Xerencia
 
Publicación: 17/08/2015
Prazas: 11