Resol de 9 de marzo de 2020 pola que se resolve a conv pública de colaboración temp por orde de servizo dun/ha grupo técnico da f. adtva ou dun/ha grupo de xestión da f. adtva na S.X. de Selección de Persoal, dependente da DX RR HH

Resol de 9 de marzo de 2020 pola que se resolve a conv pública de colaboración temp por orde de servizo dun/ha grupo técnico da f. adtva ou dun/ha grupo de xestión da f. adtva na S.X. de Selección de Persoal, dependente da DX RR HH

Cargando