Resolución de 9 de marzo de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública de colaboración temporal por orde de servizo dun/ha enfermeiro/a na S. X. de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables, dependente da Dirección Xeral de Saúde Pública

Resolución de 9 de marzo de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública de colaboración temporal por orde de servizo dun/ha enfermeiro/a na S. X. de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables, dependente da Dirección Xeral de Saúde Pública

Cargando