Convocatoria de colaboración temporal por orde de servizo dun/ha grupo técnico da función administrativa na Subdirección Xeral de Políticas de Persoal da Dirección Xeral de Recursos Humanos

Convocatoria de colaboración temporal por orde de servizo dun/ha grupo técnico da función administrativa na Subdirección Xeral de Políticas de Persoal da Dirección Xeral de Recursos Humanos

Cargando