Resolución do 13 de xullo de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública de colaboración temporal por orde de servizo dun/ha grupo técnico da función administrativa na Subdirección Xeral de Políticas de Persoal, dependente da D.X.de RRHH

Resolución do 13 de xullo de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública de colaboración temporal por orde de servizo dun/ha grupo técnico da función administrativa na Subdirección Xeral de Políticas de Persoal, dependente da D.X.de RRHH

Cargando