Resolución pola que se publica a relación provisional de aspirantes excluídos e de aspirantes admitidos con puntuación e número de orde (Catro categorías de persoal sanitario)

Resolución pola que se publica a relación provisional de aspirantes excluídos e de aspirantes admitidos con puntuación e número de orde (Catro categorías de persoal sanitario)

Cargando