Resolución pola que se publica a relación definitiva de persoas aspirantes excluídas e de aspirantes admitidas con puntuación e número de orde [Actualización a 31/10/2019]

Resolución pola que se publica a relación definitiva de persoas aspirantes excluídas e de aspirantes admitidas con puntuación e número de orde [Actualización a 31/10/2019]

Cargando