Resolución pola que se publica a relación provisional de aspirantes excluídos(as) e de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Actualización a 31/10/2019

Resolución pola que se publica a relación provisional de aspirantes excluídos(as) e de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Actualización a 31/10/2019

Cargando