Resolución pola que se publica a relación definitiva de aspirantes excluídos(as) e de aspirantes admitidos(as) con puntuación [Actualización a 30/06/2022]

Resolución pola que se publica a relación definitiva de aspirantes excluídos(as) e de aspirantes admitidos(as) con puntuación [Actualización a 30/06/2022]

Cargando