Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación tras recursos administrativos - Enfermeiro(a) especialista en obstetricia-xinecoloxía

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación tras recursos administrativos - Enfermeiro(a) especialista en obstetricia-xinecoloxía

Data de efectos: 16 de novembro de 2018.