Que prazo hai para presentar a solicitude?

Que prazo hai para presentar a solicitude?

 
O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 11 de xaneiro de 2017 e finalizará o 10 de febreiro de 2017 para as seguintes categorías:​
 • Técnico/a especialista en sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Traballador/a social
 • Técnico/a superior en prevención de riscos laboráis

 

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 12 de xaneiro de 2017 e finalizará o 13 de febreiro de 2017 para as seguintes categorías:​ 

 • Médico/a de admisión e documentación clínica
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Pediatra de atención primaria
 • Médico/a asistencial do 061
 • Médico/a coordinador do 061
 • Médico/a de urxencias hospitalarias
 • Facultativo/a especialista de área de Análises clínicas
 • Facultativo/a especialista de área de Anatomía patolóxica
 • Facultativo/a especialista de área de Anestesioloxía e reanimación
 • Facultativo/a especialista de área de Anxioloxía e cirurxía vascular
 • Facultativo/a especialista de área de Aparello dixestivo
 • Facultativo/a especialista de área de Cardioloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía cardiovascular
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía oral e maxilofacial
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía ortopédica e traumatoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía plástica, estética e reparadora
 • Facultativo/a especialista de área de Cirurxía xeral e do aparello dixestivo
 • Facultativo/a especialista de área de Dermatoloxía médico cirúrxica e venereoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Endocrinoloxía e nutrición
 • Facultativo/a especialista de área de Farmacia hospitalaria
 • Facultativo/a especialista de área de Hematoloxía e hemoterapia
 • Facultativo/a especialista de área de Inmunoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina intensiva
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina interna
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina nuclear
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina preventiva e saúde pública
 • Facultativo/a especialista de área de Microbioloxía e parasitoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Nefroloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Neurocirurxía
 • Facultativo/a especialista de área de Neurofisioloxía clínica
 • Facultativo/a especialista de área de Neuroloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Obstetricia e xinecoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Oftalmoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía médica
 • Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía radioterápica
 • Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Pediatría e as súas áreas específicas
 • Facultativo/a especialista de área de Pneumoloxía
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía clínica
 • Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría
 • Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico
 • Facultativo/a especialista de área de Uroloxía