Posto de persoal directivo na Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

Posto de persoal directivo na Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal directivo na Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.