Persoal investigador

Persoal investigador

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX), en virtude das atribucións que en materia de selección e contratación de persoal lle son conferidas polos seus Estatutos e pola Lei 10/96, de 5 de novembro, fai pública a convocatoria de selección de 1 posto de traballo con carácter temporal e de conformidade coas seguintes bases.

Publicación: 21/09/2010
Prazas: 1