Listas acollidas ao Pacto de selección temporal do 01/06/2004 (Vixencia Transitoria)

Listas acollidas ao Pacto de selección temporal do 01/06/2004 (Vixencia Transitoria)