TÉCNICO/A SUPERIOR LABORATORIO NON SANITARIO

TÉCNICO/A SUPERIOR LABORATORIO NON SANITARIO

Proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de Técnico/a Superior Laboratorio Non Sanitario.

Prazo presentación de candidaturas: 20 días hábiles, a contar dende o 16 de xaneiro de 2023.