Prórroga das medidas transitorias para a estabilidade do emprego de persoal facultativo especialista de área e médico de admisión e documentación clínica

Prórroga das medidas transitorias para a estabilidade do emprego de persoal facultativo especialista de área e médico de admisión e documentación clínica

Bolsas específicas por ámbito de especialidade/categoría e distrito sanitario.