Lista provisional de aspirantes admitidos con puntuación e orde de prelación

Lista provisional de aspirantes admitidos con puntuación e orde de prelación